هاست اختصاصی خارج

هاست اختصاصی خارج با بیشترین سرعت و بالاترین کیفیت میزبانی

Dedi 1

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سیستم بکاپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
میزبانی بر روی سرور اختصاصی
بالاترین سرعت و کیفیت میزبانی
بدون محدودیت لحظه‌ای منابع

Dedi 2

۲۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سیستم بکاپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
میزبانی بر روی سرور اختصاصی
بالاترین سرعت و کیفیت میزبانی
بدون محدودیت لحظه‌ای منابع

Dedi 3

۳۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سیستم بکاپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
میزبانی بر روی سرور اختصاصی
بالاترین سرعت و کیفیت میزبانی
بدون محدودیت لحظه‌ای منابع

Dedi 4

۴۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
سیستم بکاپ‌گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
میزبانی بر روی سرور اختصاصی
بالاترین سرعت و کیفیت میزبانی
بدون محدودیت لحظه‌ای منابع